HURÁ DO ŠKOLY - ZUŠ MUSICALE

Přejít na obsah

HURÁ DO ŠKOLY

BLOG

HURÁ DO ŠKOLY

Od 11. května 2020 zahajujeme přesun části výuku zpátky do OFF-LINE světa. Podívejte se na další informace o tom, jak to bude probíhat. Stáhnete zde také čestné prohlášení.


 • Od 11.5.2020 zahajujeme výuku hry na nástroj v hlavní budově školy v Týně nad Vltavou a Temelíně.

 • Od 25.5.2020 zahajujeme výuku hry na nástroj v ZŠ Neznašov, Chrášťany a Dolní Bukovsko.

 • Výuka hudební nauky bude probíhat v rámci individuálních hodin hry na nástroj do konce školního roku.

 • Nástup je dobrovolný. Pokud jste se rozhodli pro pokračování v on-line výuce, nic se pro vás nemění.

 • Na 1.hodinu prosím děti přinesou u podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde), bez něj nemůže být vyučován. V tomto prohlášení potvrzujete, že spadáte-li do rizikové skupiny (viz čestné prohlášení), je na vašem zvážení a rozhodnutí, zda vaše dítě nastoupí do školy či nikoliv a bude se nadále vzdělávat on-line.

 
Provoz ve škole
 • Vstup do prostor školy (do chodeb vedoucím ke třídám) je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Při vstupu do prostor školy a při pohybu na chodbách je povinné mít roušku či jiný ochranný prostředek tohoto typu - každý žák disponuje vlastní rouškou a sáčkem na uložení roušky
 • Při vstupu do prostor školy je povinností dezinfikovat si ruce připravenou dezinfekcí
 • Žák se dostaví na výuku přesně na její začátek, ne dříve, abychom předešli srocování osob v prostorách a u vstupu do prostor školy. Po vstupu do prostor školy, nově příchozí žák ihned zaklepe na třídu, kde probíhá jeho výuka, a následně dostane instrukce od svého učitele.
 • Před první vyučovací hodinou po znovuotevření školy, musí žák předat svému učiteli podepsané čestné prohlášení, jinak prezenční výuka nemůže začít.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 budeme kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).
Návrat na obsah